ID bài viết : 00083185 / Sửa lần cuối : 20/06/2014

Những ống kính nào không hỗ trợ chức năng AF Micro Adjustment?

    Tất cả các ống kính Sony đều hỗ trợ chức năng AF Micro Adjustment. Ống kính Konica Minolta sẽ hoạt động khi sử dụng với teleconverter 1.4x hoặc 2x APO-II hoặc APO-D. Tuy nhiên, giá trị điều chỉnh có thể không được hỗ trợ với các ống kính Konica Minolta sau:

    • AF APO 200/2.8
    • AF APO 300/2.8
    • AF APO 600/4