ID bài viết : 00083143 / Sửa lần cuối : 20/06/2014

Các góc của hình ảnh hơi bị méo khi nhìn qua kính ngắm.

    Máy ảnh của bạn được trang bị kính ngắm EL với độ tương phản và phân giải cao, kính ngắm XGA OLED Tru-Finder. Để đạt được khả năng hiển thị cao, kính ngắm được thiết kế với trọng tâm dựa trên sự cân bằng các yếu tố khác nhau.

    Kết quả là, có thể có biến dạng nhẹ ở các cạnh của kính ngắm, nó có một góc nhìn 33.3 độ và góc rộng 27 mm, cũng như lớp phủ kính ngắm 100%, cung cấp tính năng hiển thị tuyệt vời.

    Bạn có thể sử dụng màn hình LCD nếu bạn muốn kiểm tra các chi tiết của hình ảnh.