ID bài viết : 00066688 / Sửa lần cuối : 03/03/2014

Máy ảnh này có thể sử dụng đèn flash không dây với tỷ lệ kiểm soát ánh sáng không?

Đèn flash không dây với tỷ lệ kiểm soát ánh sáng.

  Máy ảnh này có thể hoạt động với đèn flash không dây với tỷ lệ kiểm soát ánh sáng bằng cách sử dụng một bộ điều khiển flash không dây và một đèn flash off-camera đặt ở xa máy ảnh

  Các loại đèn flash với chức năng điều khiển flash không dây dưới đây:

  • HVL-F60M
  • HVL-F58AM
  • HVL-F43AM

  Các thiết bị đèn flash Off-camera là:
  đèn flash off-camera

  • HVL-F60M
  • HVL-F58AM
  • HVL-F56AM
  • HVL-F43AM
  • HVL-F42AM
  • HVL-F36AM


  QUAN TRỌNG: Ngoại lệ đối với HVL-F60M, các đơn vị đèn flash liệt kê ở trên có thể được gắn vào máy ảnh như một bộ điều khiển flash không dây đòi hỏi một bộ chuyển đổi đế kết nối để kết nối.