ID bài viết : 00083008 / Sửa lần cuối : 27/06/2014

Hình ảnh trên màn hình LCD bị lộn ngược khi tự chụp chân dung.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hình ảnh trên màn hình LCD xuất hiện lộn ngược khi nghiêng màn hình LCD dưới máy ảnh. Thay vào đó, thiết lập màn hình LCD trên máy ảnh khi chụp chân dung.