ID bài viết : 00083192 / Sửa lần cuối : 20/06/2014

Máy ảnh không tự động chuyển từ màn hình LCD sang kính ngắm.

    Cảm biến ống kính sẽ tự động bị vô hiệu hóa khi màn hình LCD được mở ra. Do đó, màn hình hiển thị máy ảnh sẽ không tự động chuyển đổi khi nhìn qua kính ngắm. Khi màn hình LCD mở, chức năng Live View sẽ được ưu tiên để giúp bạn chụp ở một vị trí cao hay thấp để đạt được tác phẩm chân dung hoặc phong cảnh mong muốn.

    Để chuyển sang màn hình kính ngắm, đóng màn hình LCD hoặc nhấn nút FINDER / LCD trên máy ảnh.