ID bài viết : 00083015 / Sửa lần cuối : 27/06/2014

Màu sắc của chủ thể trên kính ngắm trông khác với trên màn hình LCD.

    Tùy thuộc vào đối tượng hoặc điều kiện chụp, màu sắc có thể khác nhau khi nhìn trong kính ngắm và khi nhìn trên màn hình LCD.

    Đây là một hoạt động bình thường và không phải là một sự cố.

    LƯU Ý: Nhiệt độ màu của kính ngắm có thể được điều chỉnh thông qua các thiết lập Viewfinder Color Temp. của máy ảnh. Nếu thông tin dòng máy cụ thể là cần thiết, hãy tham khảo các hướng dẫn kèm theo sản phẩm.