ID bài viết : 00112051 / Sửa lần cuối : 29/10/2018In

Có bao nhiêu ứng dụng PlayMemories Camera có thể được lưu trong máy ảnh?

    Có bao nhiêu ứng dụng PlayMemories Camera có thể được lưu trong máy ảnh?

     


    Khoảng 20 ứng dụng PlayMemories Camera có thể được lưu trữ trong các máy ảnh. Tuy nhiên, kể từ khi ứng dụng được lưu trữ trên bộ nhớ trong của máy ảnh, số lượng thực tế của ứng dụng PlayMemories Camera có thể được lưu trữ phụ thuộc vào chủng loại và kích thước của các ứng dụng.