ID bài viết : 00197863 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Cách thêm hoặc xóa dấu theo dõi sử dụng Sound Organizer.

  Làm theo các bước bên dưới để thêm hoặc xóa dấu theo dõi trong Sound Organizer.

  Thêm dấu theo dõi:

  1. Chọn bài hát mà bạn muốn thêm dấu theo dõi từ danh sách bài hát.
  2. Nhấp vào Edit Mode (Chế độ chỉnh sửa) từ góc trên cùng bên phải cửa sổ Sound Organizer.
  3. Nhấp vào Track Mark (Dấu theo dõi) và hình ảnh dạng sóng sẽ xuất hiện trên thanh Edit Mode (Chế độ chỉnh sửa).
  4. Nhấp vào thanh Playback control (Điều khiển phát) để phát bài hát, sau đó nhấp vào một phần bài hát mà bạn muốn thêm dấu theo dõi.
  5. Bạn có thể điều chỉnh vị trí dấu theo dõi bằng cách kéo và di chuyển dấu theo dõi sang bên trái hoặc phải.
  6. Nhấp vào Save (Lưu).

  Xóa dấu theo dõi:

  1. Trên hình ảnh dạng sóng, nhấp vào dấu theo dõi mà bạn muốn xóa.
  2. Nhấp vào để xóa dấu theo dõi.
  3. Nhấp vào Save (Lưu).

  LƯU Ý:

  • Bạn cũng có thể truy cập Hướng dẫn cách thêm dấu theo dõi bằng cách nhấp vào Help (Trợ giúp) < Add Track Mark to file (Thêm dấu theo dõi vào tập tin).
  • Bạn không thể thêm hoặc xóa dấu theo dõi khi sử dụng Podcast.