ID bài viết : 00197862 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Cách cắt hoặc chia tập tin nhạc trong phần mềm Sound Organizer.

  1. Chọn một mục trong My Library (Thư viện của tôi).
  2. Từ danh sách tập tin, chọn tập tin nhạc bạn muốn chia.
  3. Nhấp vào Edit Mode (Chế độ chỉnh sửa) sau đó Divide (Chia). Dạng sóng sẽ hiển thị trong vùng chỉnh sửa.
  4. Nhấp vào nút Playback (Phát) Ảnhtrong vùng điều khiển để phát tập tin nhạc rồi nhấp vào nút Add divide point (Thêm điểm chia) Ảnhở vị trí bạn muốn chia tập tin nhạc. Bạn có thể điều chỉnh điểm chia khi cần bằng cách kéo và di chuyển dấu theo dõi.
  5. Nhấp vàoStart (Bắt đầu) sau đó Start Divide (Bắt đầu chia) trên hộp cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện.

  LƯU Ý:

  • Tập tin nhạc bị chia sẽ được đăng ký vào My Library (Thư viện của tôi).
  • Bạn không thể chia podcast.
  • Việc xem Hướng dẫn thao tác nhanh khi kết hợp tập tin nhạc sẽ không gây ra bất kỳ gián đoạn nào.

  QUAN TRỌNG: Nếu cần có thông tin về mẫu Tivi cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm. ướng dẫn sử dụng