ID bài viết : 00128722 / Sửa lần cuối : 09/09/2015

Khi gắn miếng dán bảo vệ màn hình LCD, một hình dạng cầu vồng có thể xuất hiện trên miếng dán.

    Khi gắn miếng dán bảo vệ màn hình LCD, một hình dạng cầu vồng có thể xuất hiện trên miếng dán.

    Nếu phần chính giữa của miếng dán bảo vệ nằm phía trên màn hình LCD bị nhấn xuống, một hình dạng giống như cầu vồng có thể xuất hiện. Để khắc phục tình trạng này, hãy gỡ ra và dán miếng bảo vệ trở lại.

    Khi dán miếng bảo vệ màn hình, so hàng ngay ngắn phần đường viền đen với góc phải phía trên màn hình LCD và ấn vào các đường viền đen của miếng dán bảo vệ lên LCD để dán kĩ càng trong khi vẫn giữ đường viền đen kia.

     Image