ID bài viết : 00140156 / Sửa lần cuối : 10/05/2022In

Video có độ nét cao (HD) có thể được ghi ra đĩa chuẩn DVD bằng phần mềm PlayMemories Home không?

    Video có độ nét cao (HD) có thể được ghi ra đĩa chuẩn DVD bằng phần mềm PlayMemories Home không?

    Video độ nét cao được ghi theo định dạng AVCHD có thể được ghi ra đĩa DVD chuẩn thường bằng phần mềm PlayMemories Home. Tuy nhiên, các tập tin MPEG-4 (MP4) không được hỗ trợ ghi ra đĩa DVD.

    CHÚ Ý:

    • Các bước để tạo đĩa Video DVD hiện có sẵn trên trang web Hỗ trợ PlayMemories Home.
    • Có thể mất một thời gian dài để ghi ra đĩa DVD với video định dạng AVCHD bởi vì video AVCHD phải chuyển đổi sang định dạng MPEG-2 trước .