ID bài viết : 00112044 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Một số hình ảnh không hiển thi trên TV khi mạng không dây được kích hoạt.

Một số hình ảnh không thể hiện thị trên TV khi mạng không dây được kích hoạt.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để xem hình ảnh 3D và phim trên TV đã được kích hoạt mạng, bạn phải kết nối máy ảnh với TV bằng cáp HDMI (được bán riêng). Do cấu trúc tập tin nên hình ảnh 3D (hình ảnh 3D, 3D Sweep Panorama, Sweep Multi Angle) và phim không thể được truyền qua mạng không dây