ID bài viết : 00199951 / Sửa lần cuối : 01/04/2019

Opera TV Store là gì?

    QUAN TRỌNG: Không phải tất cả đầu phát Blu-ray disc và hệ thống âm thanh đều hỗ trợ ứng dụng Opera Store. Hãy tham khảo thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết thông tin cụ thể về mẫu thiết bị.

    Đây là một dịch vụ phân phối ứng dụng trực tuyến từ trình duyệt Opera, cung cấp các ứng dụng sẽ hoạt động với đầu phát Blu-ray Disc.