ID bài viết : 00112413 / Sửa lần cuối : 29/04/2021

Có thể chép video MP4 vào một đĩa DVD hoặc Blu-ray được không?

    Phần mềm PlayMemories Home không thể tạo ra đĩa để có thể phát lại trên đầu DVD/Blu-ray từ phim MP4.

    Nếu cần có thể mua phần mềm chỉnh sửa sẵn có trên thị trường để tạo ra đĩa có thể phát lại được trên đầu DVD / Blu-ray. Tham khảo thông tin các nhà sản xuất phần mềm để biết thêm chi tiết.