ID bài viết : 00112413 / Sửa lần cuối : 29/03/2018

Có thể chép video MP4 vào một đĩa DVD hoặc Blu-ray được không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Phần mềm PlayMemories Home không thể tạo ra đĩa để có thể phát lại trên đầu DVD/Blu-ray từ phim MP4.

Nếu cần có thể mua phần mềm chỉnh sửa sẵn có trên thị trường để tạo ra đĩa có thể phát lại được trên đầu DVD / Blu-ray. Tham khảo thông tin các nhà sản xuất phần mềm để biết thêm chi tiết.