ID bài viết : 00197376 / Sửa lần cuối : 18/04/2018

Lỗi: For InfoLITHIUM battery only (Chỉ dành cho pin InfoLITHIUM) hoặc Use InfoLithium battery only (Chỉ sử dụng pin InfoLithium).

  QUAN TRỌNG: Sự cố này chỉ xảy ra ở pin NP-BN đi kèm với máy ảnh Cyber-shot phát hành năm 2012. Phụ kiện pin NP-BN1 tùy chọn SẼ hoạt động với tất cả máy ảnh Cyber-shot sử dụng pin dòng N. Pin đi kèm với máy ảnh Cyber-shot năm 2011 cũng sẽ hoạt động với máy ảnh Cyber-shot năm 2012.

  Pin NP-BN đi kèm với máy ảnh Cyber-shot năm 2012 sẽ không hoạt động với máy ảnh Cyber-shot sản xuất năm 2011 hoặc cũ hơn.

  Bạn sẽ gặp lỗi này nếu bạn lấy pin NP-BN đi kèm với máy ảnh Cyber-shot sản xuất năm 2012 để sử dụng trong máy ảnh Cyber-shot sản xuất năm 2011 hoặc cũ hơn.

  Bạn sẽ gặp lỗi này do:

  • Máy ảnh Cyber-shot sản xuất năm 2011 và cũ hơn sử dụng khóa Infolithium trong cả máy ảnh và pin NP-BN1 đi kèm.
  • Máy ảnh Cyber-shot sản xuất năm 2012 không còn sử dụng khóa Infolithium trong máy ảnh hoặc với pin NP-BN đi kèm nữa.