ID bài viết : 00197376 / Sửa lần cuối : 18/04/2018

Lỗi: For InfoLITHIUM battery only (Chỉ dành cho pin InfoLITHIUM) hoặc Use InfoLithium battery only (Chỉ sử dụng pin InfoLithium).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Sự cố này chỉ xảy ra ở pin NP-BN đi kèm với máy ảnh Cyber-shot phát hành năm 2012. Phụ kiện pin NP-BN1 tùy chọn SẼ hoạt động với tất cả máy ảnh Cyber-shot sử dụng pin dòng N. Pin đi kèm với máy ảnh Cyber-shot năm 2011 cũng sẽ hoạt động với máy ảnh Cyber-shot năm 2012.

Pin NP-BN đi kèm với máy ảnh Cyber-shot năm 2012 sẽ không hoạt động với máy ảnh Cyber-shot sản xuất năm 2011 hoặc cũ hơn.

Bạn sẽ gặp lỗi này nếu bạn lấy pin NP-BN đi kèm với máy ảnh Cyber-shot sản xuất năm 2012 để sử dụng trong máy ảnh Cyber-shot sản xuất năm 2011 hoặc cũ hơn.

Bạn sẽ gặp lỗi này do:

  • Máy ảnh Cyber-shot sản xuất năm 2011 và cũ hơn sử dụng khóa Infolithium trong cả máy ảnh và pin NP-BN1 đi kèm.
  • Máy ảnh Cyber-shot sản xuất năm 2012 không còn sử dụng khóa Infolithium trong máy ảnh hoặc với pin NP-BN đi kèm nữa.