ID bài viết : 00066728 / Sửa lần cuối : 27/07/2022In

Các sọc ngang, vạch, dải hoặc nhấp nháy xuất hiện khi quay các đoạn phim dưới ánh sáng đèn huỳnh quang.

Các sọc ngang, vạch, dải hoặc nhấp nháy xuất hiện khi quay các đoạn phim dưới ánh sáng đèn huỳnh quang.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Đèn huỳnh quang có tần số nhất định. Tùy thuộc vào tốc độ màn trập bạn đang quay, đèn huỳnh quang có thể làm xuất hiện các sọc ngang, dải hoặc nhấp nháy khi quay video. Bạn nên quay dưới các ánh sáng khác nhau, tuy nhiên, việc điều chỉnh tốc độ màn trập của máy ảnh cũng có thể giúp loại bỏ sự cố này.

    LƯU Ý: Một số phần mềm hậu sản xuất của bên thứ ba cung cấp một công cụ sửa màu 3 chiều có thể giúp loại bỏ những sọc này trong các bản ghi video hiện có.