ID bài viết : 00066728 / Sửa lần cuối : 03/03/2014

Đường ngang, các vạch, dải, hoặc nhấp nháy xuất hiện khi quay các đoạn phim dưới ánh sáng huỳnh quang.

Đường ngang, các vạch, dải, hoặc nhấp nháy xuất hiện khi ghi âm các đoạn phim dưới ánh sáng huỳnh quang.

    Đèn huỳnh quang có một tần số nhất định. Tùy thuộc vào tốc độ màn trập bạn đang chụp với đèn huỳnh quang có thể gây ra các đường ngang, dải, hoặc nhấp nháy xuất hiện trong quá trình ghi video. Chụp dưới ánh sáng khác được khuyến khích, tuy nhiên, điều chỉnh tốc độ màn trập của máy ảnh cũng có thể giúp loại bỏ vấn đề này.

    LƯU Ý: Một số phần mềm bên thứ ba, sau sản xuất đề nghị một công cụ sửa màu sắc 3 chiều có thể giúp loại bỏ những dòng này trong khi ghi hình.