ID bài viết : 00166539 / Sửa lần cuối : 10/05/2022

PlayMemories Home là gì?

PlayMemories Home là gì?

  PlayMemories Home là một phần mềm cho phép bạn nhập hình ảnh và video vào một máy tính, và sau đó duyệt và quản lý chúng.

  Để biết chi tiết về Playmemories Home, tham khảo trang web sau đây.
  https://www.sony.net/pm

  LƯU  Ý:

  • Một bài viết riêng về cách cài đặt, cách sử dụng và hướng dẫn để khắc phục các vấn đề mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng phần mềm PlayMemorires Home có sẵn tại.
   Câu hỏi thường gặp về phần mềm PlayMemories Home
  • PlayMemories Home là phần mềm thay thế cho phần mềm Picture Motion Browser (PMB).