ID bài viết : 00055007 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Dữ liệu hỗ trợ GPS là gì?

    Dữ liệu hỗ trợ GPS cung cấp thông tin về địa điểm của vệ tinh GPS. Bằng cách viết thông tin này vào máy ảnh của bạn với phần mềm Picture Motion Browser (PMB) hoặc PlayMemories Home™, máy ảnh của bạn có thể tìm và chuyển tín hiệu GPS qua nhanh hơn. Khi máy ảnh được kết nối với máy tính kích hoạt kết nối Internet, dữ liệu hỗ trợ GPS được tự động truyền vào máy ảnh bằng phần mềm PMB hoặc PlayMemories Home.

    LƯU Ý:

    • Phần mềm Picture Motion Browser và PlayMemories Home không được hỗ trợ với hệ điều hành Apple® Mac OS®.
    • Dữ liệu hỗ trợ GPS hết hạn sau 1 khoảng thời gian và cần phải được cập nhật định kỳ. Dù cho dữ liệu hỗ trợ GPS hết hạn, chức năng GPS của máy ảnh vẫn sẽ hoạt động, nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm và chuyển tín hiệu GPS.