ID bài viết : 00065522 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Các cạnh của hình ảnh có màu hồng nhạt khi sử dụng chế độ Toy Camera trong Picture Effect

    Các cạnh của hình ảnh có màu hồng nhạt khi sử dụng chế độ Toy Camera  trong Picture Effect

    Các cạnh của hình ảnh sẽ bị tối như chụp với một máy ảnh đồ chơi khi sử dụng chế độ Toy Camera. Do đó, màu sắc của các cạnh có thể khác màu sắc thực tế tùy thuộc vào đối tượng và môi trường xung quanh, đây không phải là lỗi. Thay đổi vị trí của máy ảnh hoặc các chủ thể có thể khắc phục hiện tượng này.