ID bài viết : 00137865 / Sửa lần cuối : 30/05/2016

Tôi có thể sao chép chác ảnh đã ghi vào đĩa DVD bằng Picture Motion Browser (PMB) hoặc phần mềm PlayMemories Home không?

Tôi có thể sao chép chác ảnh đã ghi vào đĩa DVD bằng Picture Motion Browser (PMB) hoặc phần mềm PlayMemories Home không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi sao chép phim AVCHD, chất lượng hình ảnh có thể không được đảm bảo tùy theo chất lượng phim. Phim MP4 không thể sao chép sang dĩa DVD được. Hình ảnh bao gồm các ảnh 3D (MPF) không thể sao chép được.

LƯU Ý: Hãy dùng thiết bị tương thích với AVCHD phiên bản 2.0 khi sao chép phim đã ghi ở định dạng AVC HD 28M (PS).