ID bài viết : 00137865 / Sửa lần cuối : 29/04/2021

Tôi có thể sao chép các hình ảnh đã chụp vào đĩa DVD bằng phần mềm PlayMemories Home không?

    Khi sao chép phim định dạng AVCHD, chất lượng hình ảnh có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng phim. Bạn có thể sao chép phim định dạng AVCHD, XAVC S, hoặc MP4 vào đĩa DVD. Có thể sao chép các hình ảnh tĩnh, kể cả ảnh 3D (MPF).

    LƯU Ý: Sử dụng thiết bị tương thích với AVCHD phiên bản 2.0 khi sao chép phim được ghi ở định dạng AVC HD 28M (PS).