ID bài viết : 00073522 / Sửa lần cuối : 06/03/2014

Có thể sử dụng loại ống kính nào?

Ống kính tương thích

  Các ống kính E-mount sau đây có thể sử dụng:

  • Ống kính tiêu cự đơn (prime): SEL16F28, SEL24F18Z, SEL50F18, SEL35F18
  • Ống kính góc rộng tiêu chuẩn: SEL1855, SEL1018, SEL1650 
  • Ống kính zoom phóng đại: SEL18200, SEL18200LE, SELP18200
  • Ống kính zoom tele: SEL55210 
  • Ống kính macro: SEL30M35 

  LƯU Ý: Bạn cũng có thể sử dụng ống kính Sony A-mount và ống kính Konica Minolta™ Maxxum Dynax với một ống kính gắn bộ chuyển đổi (LAEA1, LAEA2, LAEA3 hoặc LAEA4). Tuy nhiên, để sử dụng một ống kính A-mount với một ống kính gắn bộ chuyển đổi, máy ảnh có thể cần phải cập nhật firmware.