ID bài viết : 00066721 / Sửa lần cuối : 29/04/2021

Đầu đĩa Blu-ray (BD) không hoạt động đúng khi kết nối với máy ảnh.

Đầu đĩa Blu-ray (BD) không hoạt động đúng khi kết nối với máy ảnh.

    Một số đầu đĩa Blu-ray™ (BD), bao gồm cả Sony, có thể không hỗ trợ phát lại phim ghi lại bằng chế độ PS của máy ảnh. Nếu vấn đề hoạt động xảy ra với đầu đĩa BD khi máy ảnh được kết nối, hãy ngắt kết nối máy ảnh.