ID bài viết : 00139378 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Cách kết nối máy tính VAIO với Tivi bằng tính năng Wi-Fi Direct?

  LƯU Ý: Không phải tất cả BRAVIA TV hoặc máy tính VAIO đều hỗ trợ tính năngWi-Fi Direct.Để biết Tivi hoặc máy tính của bạn có hỗ trợ tính năng Wi-FiDirect hay không, hãy xem thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng đi kèm thiết bị.

  Đảm bảo rằng máy tính VAIO và Tivi đã cài đặt bản cập nhật phần mềm hệ thống mới nhất.

  1. LƯU Ý: Bạn có thể tải về các bản cập nhật từ menuNetwork (Mạng) của Tivi.

  2. Từ menu Tivi, hãy bật cài đặt Chế độ Wi-Fi Direct .
  3. Trên màn hình nền, trong khay hệ thống, nhấp đúp vào biểu tượng Mạng thông minh VAIO. Ảnh

   LƯU Ý: Nếu biểu tượng khay hệ thống không có sẵn, hãy mở Tiện ích mạng thông minh VAIO theo cách thủ công .

  4. Chọn Sony TV hoặc BRAVIA từ danh sách thiết bị.
  5. Chọn Wi-Fi Direct là phương pháp kết nối.
  6. Chọn OK
  7. Sử dụng trình phát phương tiện hỗ trợ, chẳng hạn như Windows Media Player để phát nhạc, video hoặc ảnh bạn muốn trên Tivi.

   LƯU Ý: Để biết phần mềm đã chọn có hỗ trợWi-Fi Direct hay không, hãy xem các tập tin trợ giúp của phần mềm hoặc hướng dẫn sử dụng đi kèm.