ID bài viết : 00065300 / Sửa lần cuối : 19/02/2019

Tôi có thể đăng tải nội dung media vào các trang web như mạng xã hội Facebook hoặc YouTube bằng Media Go không?

Tôi có thể đăng tải nội dung media vào các trang web như mạng xã hội Facebook hoặc YouTube bằng Media Go không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có, bạn có thể sử dụng Media Go để tải hình ảnh và video lên Facebook hoặc YouTube. Trong khi xem Photos & Home Videos, chọn các mục bạn muốn tải lên và nhấn nút Share để chọn một dịch vụ.

LƯU Ý: Không phải tất cả người sử dụng Walkman đều sử dụng cùng một phần mềm. Danh sách các thiết bị hỗ trợ để sử dụng với phần mềm Media Go có tại: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.

Phần mềm Media Go cũng có thể làm việc với các dòng máy khác của Walkman Players không có trong danh sách này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động nếu chúng không nằm trong danh sách.