ID bài viết : 00138560 / Sửa lần cuối : 31/12/2015

Sự khác nhau giữa Wi-Fi Direct và công nghệ Digital Living Network Alliance (DLNA) là gì?

Sự khác nhau giữa Wi-Fi Direct và công nghệ Digital Living Network Alliance (DLNA) là gì?

    Mặc dù cả Wi-Fi Direct và công nghệ DLNA đều là kết nối không dây, DLNA đòi hỏi hai hay nhiều thiết bị phải được kết nối trên cùng một mạng thông qua một bộ định tuyến hoặc chuyển đổi; công nghệ Wi-Fi Direct không như vậy. Sản phẩm với công nghệ Wi-Fi Direct giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần phải đi qua các điểm truy cập vào một router mạng hoặc switch.

    Để biết thêm thông tin về Wi-Fi Direct và công nghệ DLNA, hãy truy cập trang web bên dưới: