ID bài viết : 00139376 / Sửa lần cuối : 27/12/2017

Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của các mẫu Tivi 2013.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG:

Để thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct của các mẫu Tivi năm 2013, hãy làm theo các bước sau.

 1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
 2. Chọn Applications (Ứng dụng).
 3. Chọn Wi-Fi Direct.

  Ảnh
 4. Nhấn nút Options (Tùy chọn).

 5. Chọn Manual (Thủ công).

  Ảnh

 6. Chọn WPS (Thiết lập Wi-Fi bảo mật) hoặc Other Methods (Các phương pháp khác)

  WPS hoặc Phương pháp khác

  LƯU Ý:Cài đặt WPS (Push Button) (WPS (Nhấn phím)) sẽ không có sẵn trên Tivi nếu thiết bị di động hoặc máy tính đã ghép nối không có chức năng WPS. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị di động hoặc máy tính để biết thêm thông tin về cài đặt WPS.

 7. Nếu WPS (Push Button) (WPS (Nhấn phím)) được chọn trên thiết bị di động hoặc máy tính, hãy chuyển tới màn hình cài đặt Wireless Network (Mạng không dây) và chọn WPS (Push Button) hoặc thực hiện quét để kết nối với Tivi. Nếu Other Methods (Các phương pháp khác) được chọn, bạn sẽ phải nhập mã SSIDWPA Key (Mã WPA) xuất hiện trên Tivi vào thiết bị di động hoặc máy tính.
 8. Kết nối thiết bị di động hoặc máy tính với Tivi.

Sau khi thiết lập xong, bạn có thể chia sẻ ảnh, video và bài hát giữa thiết bị di động hoặc máy tính và Tivi.