ID bài viết : 00139376 / Sửa lần cuối : 12/01/2021

Cách thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct trên các mẫu Tivi 2011 và 2012

  Kiểm tra_Sản phẩm

  QUAN TRỌNG:

  • Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.
  • Một số mẫu máy yêu cầu kết nối thiết bị WiFi USB UWA-BR100 với Tivi để bật tính năng này. Để biết thông tin dành riêng cho mẫu máy, hãy xem thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng đi kèm.
  • Trước khi làm theo các bước trong giải pháp này, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt bản cập nhật phần mềm hệ thống mới nhất.
  • Để tự động tải xuống bản cập nhật phần mềm, hãy đặt cài đặt Automatic software download (Tải phần mềm tự động) thành On (Bật).

  Để thiết lập và sử dụng tính năng Wi-Fi Direct, hãy làm theo các bước sau đây.

  1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Applications (Ứng dụng).
  3. Chọn Wi-Fi Direct hoặc Wi-Fi Direct Mode (Chế độ Wi-Fi Direct).

   Ảnh
  4. Kết nối thiết bị Wi-Fi Direct với Tivi.

   Kết nối Chế độ Wi-Fi Direct

   Để biết chi tiết, hãy tham khảo phần sau đây:

  Nếu kết nối Wi-Fi Direct không thành công, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Nhấn nút Options (Tùy chọn).

   Tùy chọn Chế độ Wi-Fi Direct

  2. Chọn Manual (Thủ công).

   Ảnh
    
  3. Chọn WPS (Thiết lập Wi-Fi bảo mật) hoặc Other Methods (Các phương pháp khác).

   WPS hoặc Phương pháp khác
   • Đối với kết nối WPS (Push Button)
    • Trên thiết bị di động hoặc trên máy tính, hãy vào màn hình cài đặt mạng không dây, chọn WPS (nếu có hỗ trợ, để chạy thiết lập tự động) hoặc tiến hành quét để kết nối với Tivi.
    • Cài đặt WPS không khả dụng trên tất cả các thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi Direct. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị di động hoặc máy tính để biết thông tin về cài đặt WPS.
   • Các phương pháp khác
    • Bạn phải nhập SSIDWPA Key (Mã WPA) hiển thị trên Tivi vào thiết bị di động hoặc máy tính.
  4. Kết nối thiết bị di động hoặc máy tính với Tivi.

  Sau khi thiết lập xong, bạn có thể chia sẻ ảnh, video và bài hát giữa thiết bị di động hoặc máy tính và Tivi.