ID bài viết : 00143377 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Cửa sổ Windows Camera & Scanner wizard không nhận ra hình ảnh khi thiết lập LUN của máy ảnh được thiết lập sang Multi.

    Cửa sổ Windows Camera & Scanner wizard không nhận ra hình ảnh khi thiết lập LUN của máy ảnh được thiết lập sang Multi.

    Khi thiết lập LUN của máy ảnh được thiết lập sang Multi kết nối với máy tính, thông thường máy tính nhận diện hai ổ đĩa vì vậy người dùng có thể xem các tập tin trên thẻ nhớ hoặc bộ nhớ trong. Tuy nhiên, nếu nội dung của cả thẻ nhớ và bộ nhớ trong không được hiển thị khi máy ảnh được kết nối, thiết lập LUN sang Single.

    Khi LUN được thiết lập sang Single không có thẻ nhớ lắp vào máy ảnh, máy tính sẽ đọc bộ nhớ trong. Nếu có một thẻ nhớ được lắp vào máy ảnh, máy tính sẽ đọc thẻ nhớ.

    LƯU Ý:  Thiết lập LUN (viết tắt của Logical Unit Number) có sẵn trên các Máy ảnh kỹ thuật số có cả một bộ nhớ trong và khe cắm thẻ nhớ. Thiết lập LUN một định dạng duy nhất được sử dụng để chỉ định một hoặc nhiều thiết bị.