ID bài viết : 00136519 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Lỗi: "Page is too large to be displayed" hoặc lỗi "memory limitation" xuất hiện khi sử dụng trình duyệt Internet trên TV.

    LƯU Ý: Không phải tất cả TV đều được hỗ trợ trình duyệt Internet. Để xem nếu TV của bạn có trình duyệt Internet hay không, kiểm tra đặc tính kỹ thuật.  

    Những thông báo này là một thông điệp cho thấy các trang web được truy cập đòi hỏi quá nhiều bộ nhớ. Thông báo sẽ xuất hiện bởi vì TV có ít bộ nhớ hơn máy tính. Không giống như máy tính, TV không được thiết kế với khả năng thêm được bộ nhớ trong.

    Nếu nội dung tương tự hiện có từ một ứng dụng Internet video hoặc widget trên TV, chúng tôi khuyên bạn nên xem chúng từ đó thay vì từ trình duyệt Internet. Môt số ví dụ của việc này là, ứng dụng Facebook, và ứng dụng YouTube.