ID bài viết : 00147398 / Sửa lần cuối : 04/10/2018

Bộ đếm thời gian phát lại hoặc thời gian trôi qua không được cập nhật hoặc hiển thị trong khi phát.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bộ đếm thời gian phát lại hoặc thời gian trôi qua không được cập nhật hoặc hiển thị trong khi phát.

Tùy thuộc vào các định dạng tập tin, thời gian phát lại có thể không được hiển thị hoặc một số thiết bị sẽ không cập nhật hoặc không hỗ trợ các dữ liệu về thời gian trôi qua.

LƯU Ý: Đối với các tập tin AAC, chỉ hỗ trợ được một tập tin AAC được tạo bởi iTunes.