ID bài viết : 00132032 / Sửa lần cuối : 12/10/2015

Làm cách nào kiểm tra phiên bản firmware của máy chụp ảnh?

Làm cách nào kiểm tra phiên bản firmware của máy chụp ảnh?

  1. Bật máy ảnh.
  2. Nhấn nút Menu.
  3. Xoay nút xoay điều khiển cho đến khi chọn được mục Setup.
  4. Nhấn vào chính giữa nút xoay điều khiển.
  5. Xoay nút xoay điều khiển cho đến khi chọn được mục Version.
  6. Nhấn vào chính giữa nút xoay điều khiển

  Màn hình Version xuất hiện và hiển thị phiên bản hiện tại của firmware đã được cài đặt trên máy ảnh.

  LƯU Ý: Kiểm tra trang web Hỗ trợ của Sony Support để biết thêm về  việc cập nhật.