ID bài viết : 00081703 / Sửa lần cuối : 03/06/2014

Âm thanh không khớp với hình ảnh trên màn hỉnh.

Âm thanh không đồng bộ với phim

  Thực hiện các bước sau để điều chỉnh hiện tượng lệch hình ảnh và âm thanh.

  1. Hãy chắc chắn rằng phần mềm cập nhật hệ thống mới nhất (firmware) đã được tải về và cài đặt.  

   LƯU Ý: Nếu dàn máy rạp hát tại nhà được kết nối với mạng Internet đang hoạt động, các bản cập nhật mới nhất hiện có sẵn trong menu Network.

  2. Sử dụng điều khiển từ xa, bấm SYSTEM MENU.

   QUAN TRỌNG: Riêng đối với dòng máy BDP- T58, nhấn nút OPTIONS.

  3. Nhấn mũi tên lên trên hoặc mũi tên xuống để chọn A/V SYNC.
  4. Nhấn vào mũi tên phải .
  5. Nhấn mũi tên lên trên hoặc mũi tên xuống để điều chỉnh hiện tượng lệch giữa hình ảnh và âm thanh . 

   LƯU Ý: Bạn có thể điều chỉnh từ 0 ms đến 300 ms. Nếu âm thanh chậm hơn so với hình ảnh, Điều chỉnh thiết lập  A/V SYNC sang 0 ms. Nếu âm thanh nhanh hơn so với hình ảnh, điều chỉnh A/V SYNC bắt đầu từ 0 ms và chuyển dần lên 300 ms cho đến khi vấn đề được giải quyết.

  6. Nhấn Enter để xác nhận chọn lựa .
  7. Nhấn SYSTEM MENU để thoát khỏi màn hình menu 

   QUAN TRỌNG: Đối với dòng máy BDP- T58, nhấn nút OPTIONS.

  Nếu âm thanh và video vẫn chưa được đồng bộ hoặc không đồng bộ khi nghe âm thanh từ TV trên dàn máy rạp hát tại nhà, kết nối cáp quang âm thanh trực tiếp từ hộp cáp hoặc bộ thu tín hiệu vệ tinh đến dàn máy rạp hát tại nhà.