ID bài viết : 00064811 / Sửa lần cuối : 23/04/2018

Không thể nhập hình ảnh được ghi trên thẻ nhớ Memory Stick XC hoặc SDXC vào máy tính hoặc các thiết bị Video âm thanh (AV) khác.

  Các mục kiểm tra sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương pháp kết nối với máy tính.


  Nếu kết nối qua cáp USB:

  Ảnh

  1. Kiểm tra xem máy tính có nhận dạng máy ảnh hay không.

   1. Trên máy tính Windows, mở cửa sổ PC hoặc Computer (Máy tính).

   2. Bật máy ảnh, sau đó kết nối máy ảnh với máy tính.

    LƯU Ý:

    • Sử dụng cáp USB đi kèm với máy ảnh.
    • Nếu nút USB CONNECT (KẾT NỐI USB) hiển thị trên màn hình máy ảnh, hãy chạm vào nút đó.
   3. Thực hiện các bước sau để kiểm tra xem máy tính có nhận dạng được máy ảnh không:

    • Đối với Windows: Kiểm tra xem một biểu tượng khác có xuất hiện trên cửa sổ PC hoặc Computer (Máy tính) không.
    • Đối với máy Mac: Kiểm tra xem biểu tượng có xuất hiện trên màn hình nền không.

    Ảnh

  2. Thử cắm cáp vào một cổng USB khác.

  3. Ngắt kết nối tất cả các thiết bị USB khác, trừ máy ảnh. Sau đó chỉ kết nối máy ảnh.

  4. Khởi động lại máy tính.

  5. Đặt chế độ truyền USB trên máy ảnh (USB Connect Setting (Cài đặt kết nối USB)) thành Mass Storage (Bộ lưu trữ).

   LƯU Ý:

   • Nếu một máy ảnh cụ thể không được máy tính nhận dạng hoặc máy ảnh không được máy tính nhận dạng chỉ khi sử dụng một cáp USB cụ thể, có thể vấn đề nằm ở máy ảnh hoặc cáp USB. Hãy đem máy ảnh hoặc cáp USB đi kiểm tra và sửa chữa.
   • Nếu máy tính không nhận dạng được bất kỳ thiết bị USB nào, thì có thể vấn đề nằm ở máy tính. Hãy hỏi ý kiến nhà sản xuất máy tính.

  Nếu sử dụng khe cắm thẻ nhớ trên máy tính:

  Ảnh

  Một số loại thẻ nhớ không đọc được trên máy tính. Để biết thông tin chi tiết về các thẻ nhớ được hỗ trợ, hãy hỏi ý kiến nhà sản xuất máy tính.

  Thực hiện các bước sau để kiểm tra xem thẻ nhớ có hoạt động đúng không:

  1. Tháo thẻ nhớ và phủi sạch bụi bằng miếng vải mềm, v.v.

  2. Đảm bảo rằng thẻ nhớ được đặt đúng hướng, sau đó lắp lại thẻ nhớ vào khe cắm trên máy tính.

  3. Khi sử dụng bộ chuyển đổi thẻ, hãy kiểm tra các bước 1 và 2 với thẻ nhớ được cắm vào bộ chuyển đổi.

  4. Khởi động lại máy tính.

  Nếu sự cố vẫn tiếp diễn và máy tính không nhận dạng được thẻ nhớ, mặc dù đọc được thẻ nhớ trên máy ảnh, hãy hỏi ý kiến nhà sản xuất máy tính.


  Nếu thẻ nhớ đọc được trên máy tính, nhưng bạn không nhập được ảnh bằng PlayMemories Home, hãy kiểm tra như sau:
  Không thể chuyển hình ảnh từ máy ảnh ở chế độ PlayMemories Home.