ID bài viết : 00064103 / Sửa lần cuối : 18/02/2014

Mặc dù tôi không thao tác khi máy quay đang ghi , một âm thanh nhỏ hoặc tiếng ồn vẫn được ghi lại trong đoạn phim

Mặc dù tôi không thao tác khi máy quay đang ghi , một âm thanh nhỏ hoặc tiếng ồn vẫn được ghi lại trong đoạn phim

    Đó là âm thanh hoạt động của Auto Focus ( lấy nét tự động) hoặc công nghệ SteadyShot ® ( ổn định hình ảnh) khi ghi hình.

    Để giảm hiệu ứng này, thiết lập chuyển đổi FOCUS sang MAN và điều chỉnh lấy nét bằng tay, hoặc thiết lập STEADYSHOT trong SETTINGS MOVIE hoặc CAMERA SET sang OFF từ các mục cài đặt hoặc menu.