ID bài viết : 00073563 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Mất một khoảng thời gian khá dài để xác định (lập lưới tam giác) thông tin về địa điểm? Tại sao dữ liệu GPS không làm khoảng thời gian này ngắn đi

  1. Khắc phục tín hiệu GPS
   1. Đảm bảo chức năng GPS đang được bật, chỉ số tín hiệu GPS sẽ xuất hiện trên màn hình LCD.
   2. Nếu chỉ số GPS thể hiện mức tín hiệu yếu hay không có tín hiệu, thử sử dụng camera ở nơi thông thoáng hơn.

    LƯU Ý QUAN TRỌNG: GPS là một hệ thống xác định vị trí địa lí bằng việc lập lưới tam giác với tín hiệu radio và vệ tinh GPS. Sử dụng camera trong các tòa nhà, đường hầm hay các khu vực có mái che khác sẽ cản trở mức tín hiệu của sóng GPS.
    LƯU Ý: Vì tín hiệu GPS có cường độ khác nhau ở những khu vực khác nhau, tùy theo vị trí địa điểm và thời gian sử dụng camera nên có thể mất nhiều thời gian hơn để xác định vị trí hay người dùng đôi khi không xác định được vị trí

   3. Nếu thông tin về địa điểm không hiển thị, thữ tắt tính năng GPS và mở lại.

  Chắc chắn ngày giờ thiếp lập trên camera là chính xác

  Cập nhật dữ liệu hỗ trợ GPS bằng phần mềm PlayMemories Home hoặc Picture Motion Browser kèm theo.

  Dữ liệu phụ trợ GPS chỉ có hiệu lực trong 30 ngày nên việc cập nhật là cần thiết. Ngoài ra khi di chuyển tới những vùng khác nhau, người dùng cũng nên cập nhật dữ liệu phụ trợ GPS.
   


  1. Khắc phục tín hiệu GPS
   1. Đảm bảo chức năng GPS đang được bật, chỉ số tín hiệu GPS sẽ xuất hiện trên màn hình LCD.
   2. Nếu chỉ số GPS thể hiện mức tín hiệu yếu hay không có tín hiệu, thử sử dụng camera ở nơi thông thoáng hơn.

    LƯU Ý QUAN TRỌNG: GPS là một hệ thống xác định vị trí địa lí bằng việc lập lưới tam giác với tín hiệu radio và vệ tinh GPS. Sử dụng camera trong các tòa nhà, đường hầm hay các khu vực có mái che khác sẽ cản trở mức tín hiệu của sóng GPS.
    LƯU Ý: Vì tín hiệu GPS có cường độ khác nhau ở những khu vực khác nhau, tùy theo vị trí địa điểm và thời gian sử dụng camera nên có thể mất nhiều thời gian hơn để xác định vị trí hay người dùng đôi khi không xác định được vị trí

   3. Nếu thông tin về địa điểm không hiển thị, thữ tắt tính năng GPS và mở lại.

  Chắc chắn ngày giờ thiếp lập trên camera là chính xác

  Cập nhật dữ liệu hỗ trợ GPS bằng phần mềm PlayMemories Home hoặc Picture Motion Browser kèm theo.

  LƯU Ý: Dữ liệu phụ trợ GPS chỉ có hiệu lực trong 30 ngày nên việc cập nhật là cần thiết. Ngoài ra khi di chuyển tới những vùng khác nhau, người dùng cũng nên cập nhật dữ liệu phụ trợ GPS.