ID bài viết : 00074068 / Sửa lần cuối : 23/04/2018In

Thiết bị Bravia Internet Video (BIV) của tôi không hoạt động bằng kết nối có dây.

Bravia Internet Video (BIV)

  1. Hãy kiểm tra cài đặt Network Connection (Kết nối mạng):
   1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
   2. Chọn Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Network (Mạng).
   4. Chọn Thiết lập mạng.
   5. Chọn View Network Status (Xem trạng thái kết nối mạng).

    LƯU Ý:Xác minh nội dung sau trên màn hình View Network Status (Xem trạng thái kết nối mạng):

    • Kết nối thực phải bình thường, điều này có nghĩa là kết nối thực (cáp Ethernet) được phát hiện từ Tivi tới bộ định tuyến hoặc modem.
    • Truy cập nội bộ sẽ là OK nghĩa là Tivi phát hiện thấy bộ định tuyến.
    • Truy cập Internet sẽ là OK nghĩa là Tivi đang kết nối với máy chủ Bravia Internet Video (BIV).
  2. Nếu cài đặt Physical Connection (Kết nối thực) là Failed (Thất bại):
   1. Hãy đảm bảo rằng cáp Ethernet được kết nối an toàn với Tivi và với bộ định tuyến; nếu có thể, hãy thử các cổng LAN khác trên bộ định tuyến.
   2. Đảm bảo rằng kết nối hoạt động bằng cách kết nối cáp Ethernet từ Tivi và thử truy cập Internet bằng máy tính hoặc thiết bị tương tự.

    LƯU Ý: Nếu xác định rằng bộ định tuyến hoặc modem không được kết nối với Internet: hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.

  3. Đảm bảo địa chỉ IP được hiển thị.

   LƯU Ý: Nếu Địa chỉ IP nhấp nháy hoặc bắt đầu với số 169, Tivi đã nhận được địa chỉ IP không chính xác. Trong những trường hợp này, hãy đặt địa chỉ IP theo cách thủ công trên Tivi.

  4. Sau khi làm theo các bước nêu trên và xác nhận rằng modem và bộ định tuyến được kết nối với Internet, hãy thử như sau:
   1. Đặt lại tất cả các thiết bị mạng, chẳng hạn như modem cáp và bộ định tuyến, bằng cách tắt và rút phích cắm các thiết bị đó trong 1 phút.
   2. Tắt Tivi và rút phích cắm trong 1 phút.
  5. Nếu sự cố vẫn còn, hãy đặt lại Tivi về cài đặt gốc.
   LƯU Ý:
   Hoàn thành thiết lập ban đầu bao gồm Network Setup (Thiết lập mạng) sau khi đặt lại.

  Các bước khắc phục sự cố nêu trên sẽ khắc phục được sự cố của bạn. Nếu bạn đã hoàn thành tất cả các bước mà vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải bảo dưỡng thiết bị.