ID bài viết : 00194222 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Cách xác định dung lượng trống trên máy nghe nhạc Walkman bằng phần mềm Windows Media Player hoặc Media Go.

  QUAN TRỌNG:

  • Không phải tất cả các máy nghe nhạc Walkman đều sử dụng cùng một phần mềm. Để biết máy nghe nhạc Walkman của bạn có hỗ trợ phần mềm được đề cập trong giải pháp này hay không, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật.
  • Một danh sách các thiết bị được hỗ trợ để sử dụng với phần mềm Media Go có sẵn tại: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/. Phần mềm Media Go cũng có thể hoạt động với các mẫu máy khác của Máy nghe nhạc Walkman không có trên danh sách này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoạt động nếu chúng không có trên danh sách.
  • Nếu cần có thông tin về mẫu Tivi cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  Windows Media Player:

  1. Khởi chạy phần mềm Windows Media Player 11.
  2. Kết nối máy nghe nhạc Walkman của bạn với máy tính.
  3. Nhấp vào nút Sync (Đồng bộ) trên thanh menu trong phần mềm.
  4. Góc trên bên phải của màn hình phần mềm sẽ hiển thị dung lượng còn lại trên máy nghe nhạc Walkman.

   Ảnh

  Phần mềm Media Go:

  1. Khởi chạy phần mềm Media Go.
  2. Kết nối máy nghe nhạc Walkman với máy tính.
  3. Ở ngăn bên trái của phần mềm Media Go, nhấp để chọn WALKMAN: Storage Media (Phương tiện lưu trữ).
  4. Vùng Space Usage (Mức sử dụng dung lượng) sẽ hiển thị dung lượng trống còn lại trên máy nghe nhạc Walkman.

   Ảnh