ID bài viết : 00064793 / Sửa lần cuối : 18/02/2014

Khi máy ảnh hướng xuống hoặc nghiêng xuống với ống kính zoom đính kèm, ống kính mở rộng và trượt ra.

Khi máy ảnh hướng xuống hoặc nghiêng xuống với ống kính zoom đính kèm, ống kính mở rộng và trượt ra.

    Điều này được biết đến như ống kính bị dão và xảy ra với nhiều loại ống kính zoom lớn hơn. Điều này xảy ra vì trọng lượng của bộ phận chuyển động lớn hơn kháng nội bộ trong các ống kính để giữ ống kính tại chỗ. Như vậy, lực hấp dẫn làm cho nó mở rộng khi chỉ xuống.

    Để ngăn chặn dão ống kính, một số ống kính có tính năng khóa zoom (như SAL-18250). Nếu ống kính bạn đang sử dụng có một tính năng khóa zoom, hãy chắc chắn rằng nó đã bị khóa.

    NOTE: The lens may also extend and slide out if the camera is mounted to a tripod and a downward shot is arranged by remotely triggering the camera.
    LƯU Ý: Các ống kính cũng có thể mở rộng và trượt ra nếu máy ảnh được gắn vào một chân máy và chụp hướng xuống được sắp xếp bằng điều khiển từ xa kích hoạt máy ảnh.