ID bài viết : 00156574 / Sửa lần cuối : 28/11/2019In

Ngay cả khi nói to, tôi đã được báo rằng giọng nói của tôi thấp và khó nghe.

Ngay cả khi nói to, tôi đã được báo rằng giọng nói của tôi thấp và khó nghe.

  QUAN TRỌNG:

  • Không phải tất cả bộ thu âm thanh stereo Bluetooth dành cho xe hơi đều được trang bị chức năng và/hoặc tính năng tương tự. Nếu thông tin dòng máy cụ thể là cần thiết để xác minh về thiết bị của bạn, kiểm tra các thông số kỹ thuật.
  • Khi thực hiện cuộc gọi điện thoại và nói chuyện, xin vui lòng tiếp cận quá trình theo cách mà không can thiệp việc lái xe của bạn.

  Nếu âm thanh của giọng nói của bạn rất khó để nghe và nói vì giọng nhỏ hoặc ở xa, hãy bật âm lượng của điện thoại di động được kết nối với hệ thống âm thanh Bluetooth và nói rõ ràng trong khi đối diện với hệ thống.

  LƯU Ý: Micro của hệ thống âm thanh Bluetooth được đặt ở phía sau của bảng điều khiển phía trước. Không che micro bằng các băng dính, vv.

  Nếu âm thanh vẫn tiếp tục nhỏ một khi bạn đã nâng âm lượng điện thoại di động, nếu áp dụng cho hệ thống của bạn, kiểm tra việc điều chỉnh Mic Gain. Điều này cho phép bạn chuyển đổi giữa hai mức độ âm lượng để thiết lập một mức độ thích hợp cho bên khác trong một cuộc gọi điện thoại.

  Nếu các microphone được đặt đúng cách, và vẫn không có cải thiện sau khi tăng khối lượng, kiểm tra xem có lỗi kết nối không. Để biết thêm về kết nối và cài đặt microphone, hãy tham khảo sách hướng dẫn cho từng thiết bị.