Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • HDR-AS30V

Thông tin bản tải xuống này

Cám ơn bạn đã tiếp tục quan tâm đến các sản phẩm Sony.
Sony cung cấp cập nhật firmware dành cho Máy quay KTS Action Cam (HDR-AS30V).

Cải thiện:

 • Chức năng hoạt động đa nhiệm bằng Live-View Remote"RM-LVR1". Vui lòng cập nhật phần mềm hệ thống Live-View Remote phiên bản mới nhất "Ver.2.00"

Kiểm tra phiên bản firmware.

 1. Nhấn nút NEXT để hiển thị SETUP, sau đó nhấn nút ENTER.


 2. Nhấn nút NEXT để hiển thị Wi-Fi, sau đó nhấn nút ENTER.


 3. Nhấn nút NEXT để hiển thị MULTI. Nếu chỉ báo phần mềm hệ thống phiên bản là 3.00 không cần cập nhật.

 

Chuẩn bị để cập nhật firmware

Yêu cầu hệ thống dành cho máy tính
Hệ điều hành được hỗ trợ

 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7 SP1
 • Windows Vista SP2 (Starter edition is not supported) 

Các yêu cầu khác

 • Dung lượng trống: 200MB hoặc hơn
 • RAM: 512MB hoặc hơn
  * Vui lòng đóng tất cả các ứng dụng phần mềm khác trước khi nâng cấp firmware.

Các mục khác

 • Cáp USB cung cấp với máy ảnh 
  Lưu ý: Không đảm bảo cập nhật thành công với cáp USB khác.
 • Nguồn điện cho máy quay phim
  Sạc đầy pin  NP-BX1.
  Lưu ý: Việc nâng cấp chỉ thực hiện khi mức pin còn lại là  (3 mức) hoặc hơn.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Update_CAMAS30V300.exe

Phiên bản

 • 3.00

Kích thước

 • 60.1MB

Ngày phát hành

 • 2014-06-18

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows Vista

Cài đặt

Chi tiết

Lưu ý quan trọng:

 • Khi thực hiện cập nhật phần mềm hệ thống, vui lòng sử dụng pin đã sạc đầy NP-BX1
 • Không tháo pin trong quá trình cập nhật; nếu không, máy quay có thể ngưng hoạt động do mất nguồn đột ngột.
 • Tháo thẻ nhớ ra khỏi máy quay trước khi cập nhật.
 1. Bắt đầu cập nhật Firmware
  Tải tập tin về máy tính của bạn. Vui lòng lưu tập tin tải về trên Desktop của máy tính ( khuyến nghị)

  Đối với người dùng Windows 8/8.1:
  Theo thiết lập ban đầu của Internet Explorer, Tập tin cập nhật sẽ được lưu trong thư mục Downloads. Nhấp và ô Desktop từ màn hình Start và tìm tập tin tải về trong thư mục Downloads bằng cách dùng Explorer.
 2. Đóng tất cả ứng dụng đang chạy trên máy tính.
  Nhấp đúp tập tin Update_CAMAS30V300.exe để chạy Firmware Updater. 3. Kết nối máy quay phim với máy tính
  Tháo thẻ nhớ trước khi cập nhật.
  1. Kết nối máy quay với máy tính bằng cáp USB đi kèm.
   Lưu ý: Khi máy quay được kết nối với máy tính, xuất hiện thông báo "USB Mode" trên màn hình LCD máy quay. Vui lòng tiến hành bước tiếp theo

   Nếu máy tính không thể tìm thấy máy quay, thông báo “ Could not find the camera for this update.” xuất hiện trên máy tính. Thử các bước sau nếu điều này xảy ra.
   - Ngắt kết nối cáp USB và kết nối lại.
   - Nếu máy tính có nhiều công USB, thử kết nối cổng khác.


  2. Xác nhận  được hiển thị ở góc phải dưới màn hình.

  3. Sau khi xác nhận, nhấp Next trên Firmware Updater.
   Màn hình bên dưới xuất hiện trên Firmware Updater.


   Màn hình LCD máy quay   Lưu ý: Từ bước này trở đi, không tắt máy quay cho đến khi cập nhật firmware hoàn tất.

 4. Kiểm tra nếu yêu cầu nâng cấp.
  1. Sau khi xác nhận bước trên, nhấp Next.

   Yêu cầu nâng cấp   Nếu màn hình sau xuất hiện, Không cần cập nhật. Ngắt kết nối USB và nhấp Finish. Tăt máy ảnh, tháo pin, gắn lại và bật lại máy ảnh.

   Không yêu cầu nâng cấp

  2. Sau khi xác nhận Current version là Ver. 1.00 hoặc Ver 2.00, nhấp Next.
 5. Khởi tạo máy quay.
  1. Nhấp  ở góc phải dưới màn hình để ngưng kết nối USB.

   Lưu ý:
   - Vùi lòng giữ cáp USB được kết nối ngay cả sau khi dừng kết nên USB trên máy tính.

  2. Nhấn nút ENTER để thực hiện.

   Lưu ý: Màn hình tắt khi nút ENTER được nhấn. Vui lòng thực hiện bước tiếp theo.
  3. Nhấp Next trên Firmware Updater.

 6. Bắt đầu cập nhật.
  1. Sau khi khởi tạo, kết nối lại máy ảnh được xác nhận, và màn hình bên dưới xuất hiện


  2. Nhấp Run để bắt đầu nâng cấp. Thanh tiến trình xuất hiện trong khi nâng cấp  (khoảng 10 phút).

   Lưu ý: Không tắt máy ảnh hoặc ngắt kết nối cáp USB trong quá trình nâng cấp
 7. Cập nhật hoàn tất
   Khi cập nhật hoàn tất, màn hình bên dưới xuất hiện. Nhấp Finish và ngắt kết nối cáp USB


  Lưu ý: Tắt máy quay, tháo pin, gắn pin lại và sau đó bật máy quay.
 8. Kiểm tra phiên bản Firmware
  Thực hiện theo chỉ dẫn sau để xác nhận phiên bảnVer. 3.00.
  1. Nhấn nút NEXT để hiển thị SETUP, sau đó nhấn nút ENTER.
  2. Nhấn nút NEXT để hiển thị Wi-Fi, sau đó nhấn nút ENTER.
  3. Nhấn nút NEXT để hiển thị MULTI. Phiên bản phần mềm hệ thống là Ver. 3.00