ID bài viết : 00077972 / Sửa lần cuối : 27/06/2016

Phim được ghi ở tốc độ cao có thể phát ở tốc độ bình thường không

Phát lại phim được ghi ở tốc độ cao tại tốc độ bình thường

    Máy ảnh và PlayMemories Home có thể phát phim được ghi ở tốc độ cao tại tốc độ bình thường. Phim được ghi tại HS120 hoặc HS240 có thể được phát lại tại tốc độ khung hình là 60p (50p cho HS100 hoặc HS200

    LƯU Ý: PlayMemories Home cho phép bạn phát phim được ghi ở tốc độ cao ở chế độ chiếu chậm (slow motion) và chỉnh sửa chúng trong khi đang phát slow motion