ID bài viết : 00106307 / Sửa lần cuối : 23/04/2018In

Cách lắp đúng vỏ chống thấm nước của máy quay hành trình Action Cam.

  Tham khảo các bước sau đây về cách lắp đúng vỏ chống thấm nước của máy quay hành trình Action Cam;

  1. Trượt khóa kẹp theo hướng [1] và giữ khóa, rồi cầm giữ các bộ phận xung quanh và lắc khóa ra theo hướng [2].
   Ảnh
  2. Mở nắp vỏ và lắp camera vào thân vỏ.
   Nhả công tắc REC HOLD (khóa) trên camera.
   Ảnh
  3. Lắp vấu trên thân vỏ vào khe của nắp vỏ.
   Ảnh
  4. Móc khóa qua vấu ở phần dưới của nắp vỏ [1] , rồi đóng khóa theo hướng [2], cho tới khi khóa khớp vào vị trí.
   Đóng khóa kẹp cho tới khi khóa kẹp trở về vị trí ban đầu.
   Ảnh

  Để tham khảo thêm, hãy nhấp vào Liên kết hướng dẫn bằng video có chứa hướng dẫn dành cho SPK-AS1.