ID bài viết : 00078032 / Sửa lần cuối : 21/10/2020In

Tôi có thể xóa hình ảnh lưu trữ trong thẻ nhớ khi đang sử dụng máy ảnh không?

Xóa hình ảnh lưu trữ trong thẻ nhớ khi đang sử dụng máy ảnh không?

    Hình ảnh không thể bị xóa riêng lẻ khi sử dụng máy ảnh
    Sử dụng máy tính để xóa hình ảnh riêng lẻ
    Nếu bạn muốn xóa toàn bộ hình ảnh trữ trong thẻ nhớ, hãy định dạng lại thẻ nhớ - format the memory card