ID bài viết : 00077937 / Sửa lần cuối : 12/09/2021In

Có thể giảm thời gian cần thiết cho định vị GPS không?

    Có thể rút ngắn thời gian lập bản đồ ở dạng mạng lưới các tam giác bằng cách lấy dữ liệu hỗ trợ GPS.

    LƯU Ý: Nếu cần thời gian để lập lưới tam giác hoặc bạn không thể làm như vậy ngay cả khi đã lấy dữ liệu hỗ trợ GPS, hãy tham khảo trang web sau đây.
    GPS không nhận được tín hiệu.