ID bài viết : 00197712 / Sửa lần cuối : 25/04/2018In

Lỗi 03-01 hiển thị trên Điều khiển xem trực tiếp từ xa và không thể kết nối với máy ảnh.

  Lỗi: 03-01 hiển thị khi máy ảnh tắt ở chế độ chờ hoặc nếu không có hoạt động máy ảnh trong một khoảng thời gian nhất định.

  Ảnh

  Nếu lỗi này hiển thị, bạn cần thực hiện thao tác kết nối trên máy ảnh. Thực hiện thao tác theo quy trình sau đây.

  LƯU Ý:
  • Có thể không kết nối được Wi-Fi do phần mềm của máy ảnh hoặc Điều khiển xem trực tiếp từ xa không phải là phiên bản mới nhất. Cập nhật phần mềm thiết bị lên phiên bản mới nhất.
  • 
  • Đặt chức năng Auto Power Off (Tự động tắt) thành Tắt nếu Action Cam tắt trước khi kết nối với mạng không dây.
  1. Nhấn nút REC/ENTER trên Điều khiển xem trực tiếp từ xa khi thông báo lỗi được hiển thị. (Quy trình giống như việc chọn OK) SSID của máy ảnh được hiển thị.

   Ảnh

   LƯU Ý: Nếu không hiển thị SSID, hãy bật lại máy ảnh rồi đặt máy ảnh và Điều khiển xem trực tiếp từ xa gần nhau nhất có thể. Khi sử dụng Action Cam, hãy đảm bảo biểu tượng Wi-Fi được hiển thị ở trên cùng bên trái của màn hình.

   Ảnh

  2. Khi màn hình bên dưới được hiển thị, hãy nhanh chóng thực hiện thao tác kết nối trên máy ảnh.

   Ảnh


   • DSC-QX10, DSX-QX100:
    Nhấn và giữ nút chụp.

   • DSC-QX30, ILCE-QX1, HDR-AZ1:
    Nhấn và giữ nút Wi-Fi.

   • HDR-AS15、HDR-AS30V、HDR-AS100V、HDR-AS200V、FDR-X1000V:
    Khi ACPT? hiển thị trên màn hình máy ảnh, hãy nhấn nút REC/ENTER của máy ảnh.

   • FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50:
    Nếu  Ảnh  hiển thị trên màn hình, chọn OK bằng cách sử dụng nút UP hoặc DOWN và nhấn nút REC/ENTER.

  Nếu hướng dẫn trên không giúp khắc phục sự cố, hãy thử quy trình Hỏi đáp liên quan dưới đây.

  Không thể kết nối Điều khiển xem trực tiếp từ xa với máy ảnh qua Wi-Fi.