ID bài viết : 00248484 / Sửa lần cuối : 28/07/2020In

Tôi có thể tự thay pin tích hợp của Điều khiển xem trực tiếp từ xa không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Người dùng không thể tự thay pin tích hợp. Chỉ có thể thay pin tại Trung tâm bảo hành được ủy quyền của Sony. Tìm trung tâm bảo hành gần nhất.