ID bài viết : 00112385 / Sửa lần cuối : 25/09/2022In

Máy ảnh không nhận dạng thẻ nhớ.

  Một trong các thông báo lỗi sau đây có thể hiển thị trên màn hình LCD của máy ảnh khi thẻ nhớ không được nhận dạng:

  • REINSERT THE MEMORY CARD (LẮP LẠI THẺ NHỚ)
  • NO MEMORY CARD (KHÔNG CÓ THẺ NHỚ)
  • MEMORY CARD ERROR (LỖI THẺ NHỚ)
  • C:13:xx ERROR (LỖI C:13:xx)
  • Unable to use Memory card (Không thể sử dụng thẻ nhớ)

  Hãy thử các bước khắc phục sự cố này cho đến khi sự cố được giải quyết:

  • Kiểm tra xem máy ảnh có hỗ trợ loại và dung lượng thẻ nhớ không: Nếu bạn đã lắp loại thẻ nhớ không được hỗ trợ, thông báo lỗi có thể hiển thị.
   Lưu ý: Bạn có thể tham khảo Hướng dẫn trợ giúp về máy ảnh hoặc bài viết Những phụ kiện hoặc ống kính nào tương thích với máy ảnh hoặc máy quay của tôi? để biết chi tiết về các loại thẻ nhớ được hỗ trợ hoặc tìm hiểu về cách tìm thẻ nhớ tương thích với máy ảnh của bạn.
  • Kiểm tra để đảm bảo rằng thẻ nhớ được lắp đúng chiều hoặc không bị xiên lệch: Chiều lắp thẻ nhớ khác nhau tùy theo loại thẻ nhớ. Nếu thẻ được lắp sai hướng hoặc bị xiên lệch, thẻ nhớ sẽ không đi đúng hướng và máy ảnh sẽ không nhận dạng được thẻ. Hãy lắp vuông góc theo đúng chiều cho tới khi nghe thấy tiếng tách. Đẩy phần giữa của mép thẻ nhớ vào để lắp vuông góc.

   CẢNH BÁO! Có nguy cơ bị hỏng phần mềm. Nếu thẻ nhớ bị lắp xiên lệch, có thể không tháo thẻ được.

   Ví dụ về cách lắp thẻ nhớ.

   • HDR-CX675
    Hình ảnh hiển thị A (Bề mặt in của thẻ nhớ microSD) và B (Bề mặt đầu kết nối của thẻ nhớ Memory Stick Micro) khi được lắp vào HDR-CX675
    Hình ảnh hiển thị A (Bề mặt in của thẻ nhớ microSD) và B (Bề mặt đầu kết nối của thẻ nhớ Memory Stick Micro) khi được lắp vào DSC-TX30
   • A: Bề mặt in của thẻ nhớ microSD
    Nếu bạn sử dụng thẻ nhớ microSD, hãy lắp thẻ với mặt in hướng lên trên cho tới khi nghe thấy tiếng tách.
   • B: Bề mặt đầu kết nối của thẻ nhớ Memory Stick Micro
    Nếu bạn đang sử dụng thẻ Memory Stick Micro, hãy lắp thẻ với cạnh đầu kết nối hướng lên trên cho tới khi nghe thấy tiếng tách.

   Lưu ý: Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của máy ảnh để biết chi tiết về hướng lắp thẻ nhớ.

  • Đảm bảo đầu kết nối của thẻ nhớ không bị bẩn: Đầu kết nối của thẻ nhớ bị bẩn có thể khiến kết nối bị lỏng và máy quay không thể nhận dạng đúng thẻ nhớ. Hãy lau sạch đầu kết nối của thẻ bằng vải khô hoặc miếng bông khô, rồi lắp lại thẻ nhớ.

   CẢNH BÁO! Có nguy cơ bị hỏng phần mềm. Hãy cẩn thận để không chạm vào hoặc không để các vật thể kim loại tiếp xúc với đầu kết nối.

  • Kiểm tra vấu khóa của thẻ nhớ: Sự cố này có thể do vấu khóa của thẻ nhớ gây ra. Lấy thẻ nhớ trong máy ảnh ra và tạm thời di chuyển vấu khóa sang vị trí Khóa, sau đó di chuyển vấu khóa về lại vị trí Mở khóa.

   Hình ảnh hiển thị A (vị trí của Vấu khóa)

   • A: Vấu khóa
  • Đảm bảo không có vấn đề gì với thẻ nhớ.
   • Tắt máy ảnh, tháo và lắp thẻ nhớ nhiều lần, sau đó bật máy ảnh để xem sự cố đã được khắc phục chưa.
   • Nếu bạn có nhiều thẻ nhớ, hãy kiểm tra xem thẻ khác có được nhận dạng đúng không.
  • Kiểm tra xem có thể nhận dạng được thẻ nhớ khác hay không.
   • Nếu nhận dạng được một thẻ nhớ khác thì có khả năng dữ liệu trong thẻ nhớ đầu tiên bị hỏng. Hãy lắp thẻ nhớ vào máy tính để sao lưu dữ liệu. Sau đó, định dạng thẻ nhớ bằng camera.

    CẢNH BÁO! Có nguy cơ mất dữ liệu. Việc định dạng sẽ xóa vĩnh viễn dữ liệu khỏi phương tiện và không thể lấy lại được.

   • Nếu nhận dạng được nhiều thẻ nhớ và sự cố vẫn chưa được giải quyết, máy ảnh có thể cần được sửa chữa.
  • Để biết các thông báo lỗi khác, vui lòng kiểm tra như sau.