ID bài viết : 00077930 / Sửa lần cuối : 14/09/2020

Tôi không thể kết nối Wi-Fi giữa Action Cam và thiết bị di động

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Hãy kiểm tra theo những bước sau đây.

  LƯU Ý: Để kết nối Action Cam và điện thoại thông minh(*) qua Wi-Fi, bạn cần phải cài đặt ứng dụng chuyên biệt là Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile). 
  Điện thoại thông minh / máy tính bảng chạy Android hoặc iPhone / iPad

  1. Hãy sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng và phần mềm hệ thống của Action Cam.
   Bạn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của ứng dụng tại đây. Trang web tải xuống Imaging Edge Mobile
   Để biết chi tiết về phần mềm hệ thống của Action Cam, hãy tham khảo trang hỗ trợ của từng sản phẩm.
  2. Tắt Action Cam và điện thoại thông minh của bạn.
    
  3. Tháo bộ pin và thẻ nhớ khỏi Action Cam rồi lắp lại.
   LƯU Ý:
   • Bạn có thể không kết nối Action Cam qua Wi-Fi được nếu không lắp đúng thẻ nhớ vào Action Cam.
   • Đảm bảo rằng thẻ nhớ được lắp đúng sau khi xác định hướng và mặt trước/sau của thẻ.
     
  4. Bật Action Cam và điện thoại thông minh của bạn.
    
  5. Kiểm tra để đảm bảo Wi-Fi đã được bật trên màn hình LCD của Action Cam và điện thoại thông minh. Khi Wi-Fi được bật, ký hiệu Wi-Fi sẽ hiển thị trên màn hình.
   LƯU Ý: Khi bật chế độ máy bay, ký hiệu máy bay sẽ xuất hiện trên màn hình LCD . Trong trường hợp này, bạn không thể kết nối qua Wi-Fi. Tắt chế độ máy bay. Để biết chi tiết về cách thao tác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.
    
  6. Khởi chạy Imaging Edge Mobile cài đặt trên điện thoại thông minh. Để biết cách thiết lập và vận hành, hãy tham khảo phần sau đây: 
   Imaging Edge Mobile > Cách sử dụng
   LƯU Ý: Nếu bạn đang sử dụng iPhone, hãy chạm vào Settings (Cài đặt) để bật Wi-Fi. Tiếp theo, chọn SSID của Action Cam để kết nối với Action Cam qua Wi-Fi và kích hoạt Imaging Edge Mobile.
    
  7. Các cài đặt của Action Cam sẽ có sự khác biệt giữa Kết nối đơn (kết nối điện thoại thông minh của bạn với một Action Cam) và Đa kết nối (kết nối điện thoại thông minh của bạn với nhiều Action Cam).
   Hãy làm theo quy trình sau đây và kiểm tra để đảm bảo Action Cam của bạn được cài đặt phù hợp.
   • Kết nối đơn

    • FDR-X3000 / FDR-X1000V / HDR-AS300/ HDR-AS200V / HDR-AS100V / HDR-AS50 / HDR-AS30V / HDR-AS20
     Wi-Fi được đặt thành ON (BẬT) trong menu SETUP (THIẾT LẬP) của máy ảnh.
    • HDR-AZ1
     Nếu ký hiệu Wi-Fi không hiển thị trên bảng hiển thị của máy ảnh hoặc thanh hiển thị trên ký hiệu, hãy nhấn nút Wi-Fi cho đến khi chỉ còn một mình ký hiệu Wi-Fi hiện lên.
   • Đa kết nối
    LƯU Ý: Chỉ FDR-X3000 / FDR-X1000V / HDR-AS300 / HDR-AS200V / HDR-AS50
    Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo những mục sau đây:  Điều khiển nhiều máy ảnh (Action Cam)
     
  8. Thiết lập lại cài đặt máy ảnh và kiểm tra để đảm bảo tình hình đã được cải thiện. Để biết chi tiết về cách thao tác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.