ID bài viết : 00236020 / Sửa lần cuối : 03/01/2021

Thông tin quan trọng về truyền phát video qua IBM Video Streaming (Ustream)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn sẽ cần thiết lập tên người dùng và mật khẩu của thiết bị để sử dụng dịch vụ IBM Video Streaming. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo trang web sau đây: https://www.sony.net/guide/nst/


  QUAN TRỌNG: Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập cấu hình những mục sau đây trước khi truyền phát video.

  • Cài đặt phiên bản phần mềm hệ thống mới nhất trên máy ảnh.
  • Tạo tài khoản IBM Video Streaming (Ustream). Bạn phải đăng ký một tài khoản trả phí để sử dụng IBM Video Streaming. Bạn không thể sử dụng tài khoản Ustream.

  Nếu bạn không thể truyền phát video trên IBM Video Streaming (Ustream), hãy kiểm tra như sau.

  • Đảm bảo ngày và giờ của máy ảnh được đặt chính xác
  • Đảm bảo bạn có kết nối không dây ổn định

  Đối với máy quay Handycam:

  • Điểm truy cập phải được đăng ký chính xác trên máy quay
  • Trong phần mềm PlayMemories Home, đảm bảo Streaming Services (Dịch vụ truyền phát) được cấu hình chính xác trong phần Network Setting Tool (Công cụ cài đặt mạng)

  Đối với máy quay Action Cam:

  • Trong phần mềm Action Cam Movie Creator, đảm bảo Wi-Fi được cấu hình chính xác trong phần Network Setting Tool (Công cụ cài đặt mạng)
  • Trong phần mềm Action Cam Movie Creator, đảm bảo Streaming Services (Dịch vụ truyền phát) được cấu hình chính xác trong phần Network Setting Tool (Công cụ cài đặt mạng)

  LƯU Ý:

  • Quá trình truyền phát có thể bị gián đoạn nếu chất lượng kết nối không dây kém. Hãy bắt đầu truyền phát lại ở khu vực có kết nối không dây tốt.
  • Đối với kết nối qua Wi-Fi di động hoặc chia sẻ kết nối qua điện thoại thông minh:
   • Kiểm tra để đảm bảo bạn có thể truyền phát video thông qua ứng dụng truyền phát video trên Ustream trên điện thoại thông minh
   • Đưa thiết bị lại gần bộ định tuyến Wi-Fi di động hoặc điện thoại thông minh. Khoảng cách quá xa sẽ khiến quá trình phát trực tuyến không ổn định
   • Kiểm tra giới hạn sử dụng mạng với nhà cung cấp dịch vụ của bạn