Chiều dài
1,0 m
Kích thước
φ 3,9±0,1 mm
Trọng lượng
40 g
Chất liệu thân máy
PVC
Tốc độ truyền
480 Mbps
Ngõ ra
3,0 A