Kích thước
Φ 4,6 mm (± 0,15 mm)
Trọng lượng
65 g
Trọng lượng
65 g
Chất liệu thân máy
Ni-lông
Tốc độ truyền
480 Mbps
Tốc độ truyền
480 Mbps
Ngõ ra
2,4 A 1